Social hållbarhet

Hem > Utbildningar >Social hållbarhet

Vill du skapa förändring i samhället tillsammans med andra? Är du intresserad av hur vi kan arbeta för en mer hållbar värld ur ett socialt perspektiv? Har du funderingar kring hur vi kan skapa möjlighet att leva ett hållbart liv i världen som den ser ut idag?

Denna kursen är för dig som är intresserad av den sociala dimensionen av hållbar utveckling, samtidigt som du vill ha möjlighet att ta dina grundläggande behörigheter för eftergymnasiala studier. Kursen fokuserar på social hållbarhet utifrån både samhälls- och deltagarperspektiv. Kursen riktar sig till dig som är intresserad av frågor kopplade till människors livsvillkor och hälsa, hållbarhet, demokrati, förändringsarbete och är intresserad av att studera vidare eller arbeta inom dessa fält. Tillsammans med detta läser du för att få din grundläggande behörighet, samt kan ges möjlighet att läsa särskilda behörigheter. Kursen utgår från de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Vid intresse kan det finnas möjlighet att kursen kan läsas som särskild kurs, då på 50%.

 

Detta får deltagaren med sig efter avslutad kurs.

  • Ökad kunskap i social hållbarhet och begrepp kopplad till detta, såsom jämställdhet, demokrati, makt, hälsa och folkhälsa, förändringsarbete och delaktighet.

  • Ökad kunskap i hur människors levnadsvillkor formats och idag formas av samhällsstrukturer.

  • Större förståelse för hur vi kan skapa och leva ett mer socialt hållbart liv.

  • Större insyn i förändringsarbete och hur vi kan öka delaktigheten i samhället.

  • Möjlighet till  grundläggande behörighet för eftergymnasiala studier.

  • Möjlighet till särskilda behörigheter.

Inriktningens delar och profilämnen: 

 

  • Social hållbarhet och dess grundläggande delar

  • Hur social hållbarhet samspelar med demokrati, jämställdhet, makt och delaktighet

  • Hälsa och folkhälsa utifrån ett hållbarhetsperspektiv

  • Förändringsarbete på lokal och global nivå

Kursens längd: 1 – 3 år

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs (allmän kurs)

Studietakt: 100%

Kurstider hösttermin: 26 Augusti – 20 December

Kurstid vårtermin:7 januari – 30 maj 2025

Ansökan: Senast den 31 Maj

 

Praktik/Kursansvariga

Susanna Persson
E-post: susanna.persson@axevalla.fhsk.se

Expedition
E-post:
Telefon: 0511-26970

Ansök här