För studenter

Kostnader internat och externat

Att bo på skolan

Skolan erbjuder möjlighet till internatboende. De flesta erbjuds enkelrum, men även kollektivboende är möjligt. Internatboendet erbjuder utmärkta möjligheter till aktiviteter utanför den schemalagda tiden. Bl.a. står skolans gymnastiksal, gym- och datasalar till förfogande.

Ta en titt på vårt skolområde. En del av skolans internat är reserverat för kortkursverksamhet, som pågår både under veckorna och på helgerna.

För en beskrivning av alla internathus och svar på vanliga frågor hittar du här.

Kostnader för mat och boende

Du betalar 1050-1100 kr/vecka beroende på boende, för hyra samt frukost och lunch måndag-fredag. Mat i skolans restaurang ingår i internatavgiften och är obligatorisk. Av internatavgiften avser 550kr/vecka kostnaden för mat.  Du betalar inte för lovveckorna.  På kvällarna och under veckosluten svarar du själv för matlagningen. 

 

Serviceavgift för dig som bor på internatet

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en serviceavgift på 1400 per termin. Avgiften delas upp på 4 gånger per termin och betalas tillsammans med kostnaden för boende och mat.

I serviceavgiften ingår vissa läromedel/studiematerial, fredagsfika, kopior, skolgemensamma kulturevenamang, friluftsdagar, vissa gemensamma studiebesök, gemensamma kvällsaktiviteter, försäkring samt wifi

 

För dig som är externatdeltagare

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en serviceavgift på 1700 per termin. Avgiften delas upp på 4 gånger per termin

I denna ingår vissa läromedel/studiematerial, fredagsfika, några festliga måltider såsom julbord, avslutningsmiddag, lunch vid terminsstart samt vissa gemensamma grillmåltider, kopior, skolgemensamma kulturevenamang, friluftsdagar, vissa gemensamma studiebesök, gemensamma kvällsaktiviteter, försäkring, samt wifi

Läromedel

Kostnaderna för läromedel är under det första studieåret cirka 1 500 kr samt något mindre under det andra och tredje studieåret. Läroböcker och annat studiematerial avhämtas eller köps på skolans expedition och vi fakturerar dina läromedel under studietiden.

Lunchkostnad

Du som inte bor på skolan kan köpa lunch för 70 kr. Du betalar med swish i matsalen. Du kan även abonnera lunch för fem dagar i veckan för 325 kr. Vi fakturerar abonnemanget.

Bekräftelseavgift

Om bekräftelseavgift tas ut, dras den av på första fakturan. Bekräftelseavgiften återbetalas inte om du lämnar återbud.

 

Viktiga Länkar:

Allmän policy

Standard huvuddokument

Policy och plan frånvaro, närvaro och omdöme

Disciplinära åtgärder

Behörigheter och omdömen

Studiestöd

Deltagarförsäkring

Om statens syften med att stödja folkbildningen

Rapporteringssystem

Miljöpolicy

Antagningsprinciper

Måldokument

Skolans drog-, narkotika- och alkoholpolicy