För studenter

Att bo på skolan

Skolan erbjuder möjlighet till internatboende. De flesta kan erbjudas enkelrum, men även kollektivboende är möjligt. Internatboendet erbjuder utmärkta möjligheter till aktiviteter utanför den schemalagda tiden. Bl.a. står skolans bastu, gymnastik- och datasalar till förfogande.

Ta en titt på vårt skolområde. En del av skolans internat är reserverat för kortkursverksamhet, som pågår både under veckorna och på helgerna.

Internatboende

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar för läromedel och för viss service som skolan erbjuder dig t.ex. kopior, studieresor och studiebesök etc.

Internatavgiften

Du betalar 890-940 kr/vecka för hyra samt frukost och lunch måndag-fredag. På kvällarna och under veckosluten svarar du själv för matlagningen. Du kan även köpa lunch/kvällsmat under helger när skolan har kortkurser. Prata med köket i god tid innan om du vill köpa extra mat.

Externatavgiften

Du betalar en externatavgift 120 kr/vecka. Avgiften innehåller bland annat deltagarförsäkring, kopior och kompendier, vissa studiebesök och tillgång till skolans buss. Externatavgiften delas upp på fyra fakturor per termin som du betalar enligt anvisningar.

Läromedel

Kostnaderna för läromedel är under det första studieåret cirka 1 500 kr samt något mindre under det andra och tredje studieåret. Läroböcker och annat studiematerial avhämtas eller köps på skolans expedition och vi fakturerar dina läromedel under studietiden.

Lunchkostnad

Du som inte bor på skolan kan köpa en lunchkupong för 70kr på skolans expedition (betalas med kort eller kontant). Du kan även abonnera lunch för fem dagar i veckan för 275kr. Vi fakturerar abonnemanget.

 

Länkar:

Allmän policy
Standard huvuddokument
Policy och plan frånvaro, närvaro och omdöme
Diciplinära åtgärder
Behörigheter och omdömen
Studiestöd
Deltagarförsäkring
Om statens syften med att stödja folkbildningen
Rapporteringssystem
Miljöpolicy
Antagningsprinciper
Måldokument

Skolans drog-, narkotika- och alkoholpolicy