Allmän inriktning

Hem > Utbildningar >Allmän inriktning

 

Målsättningar

 

  • Förbättra din förmåga och studieteknik för vidare studier
  • Aktualisera och förbättra dina kunskaper
  • Uppnå grundläggande behörigheter för vidare studier
  • Öka din förståelse för deltagande i det demokratiska samhället

Gymnasiegemensamma ämnen/Tillvalsämnen

Förutom de gymnasiegemensamma ämnen du behöver för att få grundläggande behörigheter för vidare studier kan du välja olika tillvalsämnen och särskilda behörighetskurser. Du har också möjlighet att läsa kurser/teman inom olika områden, tex. livstil/hälsa.

Som en del av studierna kommer du mot slutet av läsåret göra en studieresa med delvis egen finansiering.

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Ökad förståelse kring hälsa, livsstil och självkännedom — Stärkt motivation och studieförmåga — Grundläggande kunskaper kring Hållbar Utveckling — Påbörjad grundläggande behörighet inför vidare studier.

Kursen stärker din personliga utveckling och ger dig verktyg för att påbörja studier för en grundläggande behörighet. Du kan komplettera grundskolestudier för att sedan gå vidare på gymnasienivå. Kursen ger din en allmänbildning för ett aktivt deltagande i vårt demokratiska samhälle.

Vi studerar många ämnen tematiskt och med olika metoder för att möta dina behov. Hos oss får du också möjlighet att samarbeta med kursdeltagare från andra linjer. I kursen ingår en del praktiska moment, såsom kreativt skapande, konsthantverk, matlagning, naturupplevelser, rörelse och musik.

Utbildningens längd: 1-3 år
Kurstyp: Behörighetsgivande kurs (Allmän kurs)
Studietakt: 100%

Kurstid hösttermin: 26 augusti – 20 december 2024

Kurstid vårtermin: 7 januari – 30 maj 2025

Ansökan sker löpande

För dig som

  • vill läsa på grundskole- och gymnasienivå
  • vill förbättra dina baskunskaper och/eller få behörigheter för vidare studier

 

 

Ansök här

 

Kursansvariga / Kontaktuppgifter

Anders Larsson
E-post: 
Mikael Kovanen
E-post: 

Expedition
Telefon: 0511-26970
E-post: