Socialpedagog

Hem>Utbildningar>Socialpedagog

Är du intresserad av att hjälpa människor som hamnat i svårigheter? Har du en tro på människans inneboende kraft att utvecklas och läka? Denna 2-åriga utbildning vänder sig till dig som har en humanistisk människosyn och som vill utvecklas både professionellt och personligt. Den processen sker genom att integrera teoretisk och praktisk kunskap. Genom möten med andra, som är på samma resa, som delar med sig av sina erfarenheter och tar lärdom av andras, närmar vi oss förståelse för världen och oss själva. Detta kännetecknar folkhögskolans unika arbetssätt. Under utbildningen får du en kurs i HLR (hjärt- och lungräddning).

 


https://socialpedagog.nu

Axevalla folkhögskola tillhör föreningen BALSAM som är en bransch- och samverkansorganisation bestående av folkhögskolor och yrkeshögskolor som bedriver socialpedagogiska utbildningar runtom i Sverige.

BALSAM:s utbildningsmål och andra styrdokument ligger till grund för vårt utbildningsinnehåll och utvecklar och kvalitetssäkrar utbildningarna nationellt.

Kursområden och fördjupningar

 • Samhälle och socialt arbete (sociologi, socialt arbete och religionskulturer osv.)
 • Beteendevetenskap (grupp) (socialpsykologi, gruppsykologi och pedagogik osv.)
 • Beteendevetenskap (individ) (utvecklingspsykologi, ungdomspsykologi och miljöterapi osv.)
 • Yrkesspecifika kurser
 • APL (Arbetsplatsförlagt lärande)
 • Vetenskapligt skrivande

Efter utbildningen/Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för socialpedagoger ser mycket bra ut och professionell kompetens inom området efterfrågas i många sammanhang. Efter fullgjord utbildning kan du t.ex. ingå i elevvårdsteam i skola. Arbeta med psykosocialt behandlingsarbete på behandlingshem, inom öppenvård, slutenvård eller i förebyggande verksamhet i kommunal, statlig eller privat regi. Som socialpedagog kommer du att arbeta med olika utsatta grupper i samhället och arbetet handlar mycket om att finnas där genom stöd och samtal.

Vår profil: Hälsofrämjande arbete

Vi har en hälsofrämjande profil på vår utbildning. Det innebär att det hälsofrämjande perspektivet genomsyrar stora delar av utbildningen på olika sätt. Delvis innebär det att vi i har fokus på hur man i den socialpedagogiska yrkesrollen kan arbeta salutogent och hälsofrämjande med de människor man kommer möta i sin blivande yrkesroll men även att man som deltagare under utbildningen får möjlighet att jobba med den egna personliga utvecklingen utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

 

Utbildningstid och studieform

Utbildningens längd är två läsår och bedrivs dagtid. Utbildningen bedrivs på heltid varav 20 h i veckan är
lärarledd undervisning och utöver det grupparbeten, inläsning av litteratur samt skriftliga inlämningar. I
utbildningen ingår praktik 2 dagar/vecka. Under dessa dagar följs praktikplatsens schema.
Tillgång till egen dator krävs

Antagningsvillkor

3 årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola, särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.
Fyllt 23 år under antagningsåret.
Uppvisa utdrag ur misstänklighets — och belastningsregistret (obrutet kuvert).
Personligt brev

Du som sökande bör beakta att utbildningen är krävande och att du kommer att möta människor i svåra situationer. Därför bör du befinna dig i en stabil fas i livet. Om du har en beroendeproblematik så förväntar vi oss att du har minst tre års stabilitet. Vi gör alltid en individuell bedömning.

Checklista till ansökan

 • Betyg som stärker grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller motsvarande
 • Personbevis
 • Utdrag ur misstänklighets – och belastningsregistret (obrutet kuvert) och välj blankett för HVB-hem. Utdrag sänds separat till skolan per post.
 • Personligt brev
 • Intyg från relevant yrkeserfarenhet

Utbildningens längd: 2 år
Kurstyp: Profilkurs (Yrkesutbildning)
Kursstart: 26 aug 2024
Kurstid: 26 aug 2024 – 29 maj 2026
Studietakt: 100% dagtid
Ansökan senast: 15 Maj

 

Nästa kurstart 26 augusti 2024

Utbildning för dig som vill arbeta med människor som hamnat i svårigheter, har en tro på människans inneboende kraft att utvecklas och läka, har humanistisk människosyn, vill utvecklas professionellt/personligt.

Utbildningen sträcker sig över två år på 100% och som distansutbildning. Utbildningen sker under dagtid.

Läs kursplanen här.

Ansök här

Kurs för dig som:

vill hjälpa människor som hamnat i svårigheter, har en tro på människans inneboende kraft att utvecklas och läka, har humanistisk människosyn, vill utvecklas professionellt/personligt.

 • Som vill arbeta med människor som behöver stöd.
 • Som vill göra skillnad i det sociala arbetet för människors möjlighet till en fungerande vardag.
 • Som vill gå en utbildning som fokuserar på det mångkulturella samhället.

Varför ska man läsa till Socialpedagog på Axevalla Folkhögskola?


Kursansvarig / Kontaktuppgifter

Ewa Bergman Warmark
E-post: 

Expedition
Telefon: 0511-26970
E-post: