Allmän kurs – Natur och hållbarhet

Hem > Utbildningar >Allmän kurs – Natur och hållbarhet

Är du nyfiken på hur man gör surkål, vad som gör en gitarrsträngs ljud unikt, varför svampar trivs på vissa platser, vad det är som händer när man bakar bröd, eller hur man kan använda rödkål för att mäta pH-värden?
Allmän kurs – natur och hållbarhet är designad för dig som brinner för naturvetenskap och vill utforska dess tillämpningar i det vardagliga livet. Genom att dyka djupt in i biologi, fysik och kemi, inte bara får du en solid grund för framtida studier, men du lär dig också att utföra experiment och laborationer som belyser hur dessa vetenskaper spelar en central roll i att förstå och bidra till hållbar utveckling i miljön, samhället och på individnivå.
Kursen strävar efter att utveckla ditt tvärvetenskapliga tänkande, förbereda dig för högre utbildning, och ge dig verktygen att analysera och implementera hållbarhetskoncept i praktiken.

 

Kursinnehåll 

  • Upptäck livets mysterier från mikroorganismer till ekosystemens dynamik. Genom laborationer och fältstudier undersöker vi biologiska processer och organismers samspel i naturen.

   Utforska fysikens grundläggande principer genom hands-on experiment. Vi ser på hur fysikens lagar påverkar allt från vardagliga föremål till universums struktur, med fokus på praktiska tillämpningar som förklarar fenomen runt omkring oss.

   Dyk ner i kemins värld med spännande experiment som visar hur kemiska reaktioner påverkar vår vardag. Från matlagning till miljöskydd, vi utforskar kemins roll i olika sammanhang och hur vi kan använda denna kunskap för att skapa en hållbar framtid.

   

   Inriktningens delar/profilämnen

   Grundläggande kunskap i natur-, miljö- och hållbarhetsfrågor, hur samhället formar individen och livsmiljön samt hur individen kan påverka omgivningen och sig själv. 

   Delarnas karaktär utformas av deltagarna och deras önskemål samt aktuella händelser. Möjlighet till studieresa med delvis egen finansiering. 

   Gymnasiegemensamma-, särskilda- och tillvalsämnen

   Du ges möjlighet att läsa gymnasiegemensamma ämnen för att uppnå behörighet för vidare studier. Dessa ämnen innefattar svenska, engelska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, religion och historia. Utöver det finns det ett flertal särskilda gymnasie- och tillvalsämnen som du kan välja mellan för att säkra de behörigheter du behöver för vidare studier samt förkovra dig inom det du tycker är intressant.

   Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

   Grundläggande kunskap i natur-, miljö- och hållbarhetsfrågor, hur samhället formar individen och livsmiljön samt hur individen kan påverka omgivningen och sig själv. Grundläggande kunskap om alternativa samhällssystem och livsstilar.

   Utbildningens längd: 1 – 3 år 
   Kurstyp: Behörighetsgivande kurs (allmän kurs)
   Studietakt:
   100%

   Kurstid hösttermin: 26 aug -20  dec 2024
   Kurstid vårtermin: 7 januari – 30 maj 2025
   Ansökan senast: Löpande

   För dig som:
   – Vill uppnå behörigheter för vidare studier.
   – Vill ha med dig ett baspaket i naturvetenskapliga ämnen: Biologi 1, Fysik 1 och Kemi 1
   – Vill förbereda dig inför högre studier.
   – Är intresserad av hållbarhetsfrågor.
   – Är intresserad av samhällsutvecklingen.

   Kursansvarig

   Mikael Kovanen
   E-post: mikael.kovanen@axevalla.fhsk.se

   Expedition
   E-post: info@axevalla.fhsk.se
   Telefon: 0511-26970

    Ansök här

   VÅRA UTBILDNINGAR HOS STUDENTUM.SE

   Målsättningar

   Studierna syftar till att: Ge grundläggande förståelse för de naturvetenskapliga ämnen genom tvärvetenskapliga metoder samt en ökad förståelse för miljöfrågor och hur dessa frågor står i relation till det ekonomiska systemet. Vidare syftar studierna till att ge en inblick i individens roll och utveckling i en ständigt föränderlig global miljö och livsmiljö. Kort sagt syftar kursen till att ge förståelse för världen som ett dynamiskt system, samt uppnå behörigheter för vidare studier.

   Möjligheten att läsa biologi 2, fysik 2 och kemi 2 kommer att finnas som en särskild kurs på en termin som man kan fortsätta med efter avklarade studier på allmän natur och hållbarhet under förutsättning att tillräckligt stort intresse finns.