Kursplan för tolkar i Kvinnosjukdomar och barnlöshet

Hem > Utbildningar >Tolkkurser 

Kursplan läsåret 2024 i Kvinnosjukdomar och barnlöshet

Ämne/kurs: Kompetenshöjande kurs för kontakttolkar i Kvinnosjukdomar och barnlöshet

Ämnesansvarig: Peter Wiesler

Tid och omfattning: 30 undervisningstimmar med 10 timmar terminologi/språkhandledning

Innehåll/centrala begrepp

Gynekologiska, obstetriska sjukdomar och sjukdomar i kvinnobrösten

Underlivet, anatomi och fysiologi

Olika sjukdomar i underlivet

Förlossningsskador

Förlossningsdepression

Menstruationsbesvär

PMS och PMDS

Fertilitetsproblem

Ofrivillig barnlöshet

Orsaker, primära och sekundära

Utredning

Olika behandlingsmetoder

Förmågemål/förväntade lärresultat

Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom kvinnosjukdomar och barnlöshet samt öka deras kompetens att tolka inom de områdena. 

Material: Eget material