Studiestöd

’Känner du att du behöver extra stöttning och hjälp?
För studier finns extra stöd som kan hjälpa med studieteknik, planering, anpassningar, struktur eller andra behov som har med dina studier att göra.
Vi erbjuder även samtalsstöd för psykosociala utmaningar.
Vår stödperson är en länk mellan klassrummet och det privata och kan hjälpa dig att strukturera vardagen så att du har lättare att koncentrera dig i studierna. Hon anordnar även fritidsaktiviteter så att ni deltagare kan lära känna varandra och ha trevligt även utanför klassrummet.