Kursplan för tolkar i rättsmedicin

Hem > Utbildningar >Tolkkurser 

Kursplan läsåret 2024 i rättsmedicin

Ämne/kurs: Kompetenshöjande kurs för kontakttolkar i Rättsmedicin

Ämnesansvarig: Peter Wiesler

Tid och omfattning: 30 undervisningstimmar med 10 timmar terminologi/språkhandledning

Innehåll/centrala begrepp: Rättsmedicin

Allmänt om rättsmedicin och RMV

Dödsbegreppet, dödstecken och dödstidsbestämning

Identifiering av okänd person

Fyndplats- och brottsplatsundersökning

Olika skadetyper

Sexuellt våld

Barnmisshandel

Rättsintyg

Förmågemål/förväntade lärresultat

Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom rättsmedicin och öka deras kompetens att tolka inom området 

Material: Kompendium i Rättsmedicin för läkarlinjen