Rapporteringssystem

 CSN — SchoolSoft

Registreringsrutiner

Kurserna registreras enligt följande:

Långa kurser så snart man bestämt läsårstiderna och allt eftersom eventuella nya kurser skapas

Kortkurserna och deltagare på dessa registreras löpande.

CSN filer skickas regelbundet efter att förändringar skett.

Under läsåret görs löpande och ständgit uppdateringar i SchoolSoft

Kursdeltagare långa kurser

 Alla ansökningar till långa kurser som kommer till skolan registreras löpande i SchoolSoft-systemet. Sökanden kryssar i ansökningsblanketten om de ämnar söka studiemedel.

Ansökarlistorna skickas digitalt till CSN som noterar alla som söker studiemedel utifrån skolans listor.

Listorna hos CSN uppdateras kontinuerligt av skolan

Efter kursstart aktiveras alla deltagare och deltagarlistor skapas

Deltagarlistorna filas över  till CSN

Om/när nya deltagare startar eller om någon deltagare avbryter sina studier filas uppgift om dessa förändringar omgående  till CSN.

SCB-filer Statistikrapporter och deltagarstatistik skickas enligt gällande tidsplan till SCB 

Kontrollrapporter körs före så att man kan rätta till ev. felaktigheter.