Projektledare

Hem>Utbildningar>Projektledare

Vår utbildning i projektledning på folkhögskolenivå är skräddarsydd för de som söker en unik och engagerande lärandeupplevelse, med fokus på sociala projekt. Genom en välbalanserad kombination av teori och praktik ger utbildningen dig verktyg och insikter som är direkt tillämpbara inom projektledning men också i att söka projektfinansiering.

Kursområden och fördjupningar

Utbildningen har fem områden

 • Grunder i projektledning
 • Projektansökan, rapportering och uppföljning
 • Projektekonomi 
 • Kommunikation och ledarskap
 • Lärande i arbete (LIA)

Teori och praktik i harmoni: Utbildningen strävar efter att harmonisera teoretiska koncept med praktisk tillämpning, och omfattar grundläggande projektledning i både traditionell och agil form. Detta ger dig en mångsidig förståelse som är anpassad för folkhögskolans unika pedagogiska sammanhang där lärandet sker tillsammans och där gruppen är viktig.

Praktiska moment för verklig kompetens: Särskild tonvikt läggs på praktiska moment, särskilt inom området projektansökningar. Här utvecklar du en stadig grund för att inte bara kunna tolka och förstå utlysningar, utan också skapa och presentera projektidéer på ett sätt som passar folkhögskolans specifika ramverk.

Projektekonomi i fokus: Projektekonomi är centralt i alla projekt, och vår utbildning rustar dig med nödvändiga färdigheter för att budgetera och följa upp medfinansiering och andra kritiska faktorer inom folkhögskoleprojekt. Vi förser dig med verktygen för att navigera i ekonomiska aspekter specifika för projektledning.

Kommunikation och ledarskap: För framgångsrikt projektarbete är kommunikation och ett tydligt ledarskap avgörande. Utbildningen fokuserar på att utveckla din förmåga att kommunicera både internt och externt, med särskilt fokus på hur dessa färdigheter kan appliceras inom projektledning. Ledarskapskompetens är en nyckelkomponent för att trivas och lyckas som projektledare.

Lärande i Arbetslivet (LIA): Utbildningen inkluderar en berikande period av Lärande i Arbetslivet (LIA), där du får praktisk erfarenhet ute på ett företag eller i en organisation. Här får du testa dina kunskaper och färdigheter inom projektplanering och ansökningsprocesser, skräddarsytt för Folkhögskolepedagogiken.

Efter utbildningen/Arbetsmarknad

Projektledare inom föreningsliv, kommunal och annan offentlig verksamhet och i sociala företag eller företag med intresse av sociala utvecklingsfrågor och kompetensutveckling. Vår utbildning är utformad för att inte bara ge dig den teoretiska grunden, utan också för att träna och stärka din kompetens som projektledare.

 

Vår profil:

Utbildningen fokuserar på utbildning för att driva sociala projekt som är hållbara utifrån FN:s globala hållbarhetsmål.

Utbildningstid och studieform

Utbildningens längd är två läsår och bedrivs dagtid. Utbildningen bedrivs på halvfart varav 10 h i veckan är lärarledd undervisning och utöver det grupparbeten, inläsning av litteratur samt skriftliga inlämningar. I utbildningen ingår Lärande på arbetsplatsen LIA (praktik), totalt 12 veckor, halvfart. Under dessa dagar följs praktikplatsens schema. Tillgång till egen dator krävs

Distanskrav

Dator och adekvat internetuppkoppling som fungerar för videokonferenser

Datorvana

Villig att uttrycka sig och synas i bild under videokonferens

Villig att arbeta i grupp på distans

Att utbildningen är i fokus under utbildningsdagarna (tisdag och torsdag) och att skolan inte kan ge personliga särlösningar p.g.a. arbete osv.

Checklista till ansökan

 • Betyg som styrker grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller motsvarande samt särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.
 • Personbevis
 • Personligt brev
 • Intyg från relevant yrkeserfarenhet

 

Urval

Urval görs av det underlag varje deltagare skickar in samt genom personlig intervju. Urvalet görs av skolans arbetsgrupp för utbildningen.

Kostnader

1350:- per termin för försäkring, serviceavgift(inkl. lunch och fika vid de obligatoriska träffarna på skolan), mm. Det tillkommer extra utgifter för litteratur, resor och eventuellt boende.

Utbildningens längd: 2 år
Kurstyp: Profilkurs (Yrkesutbildning, Distanskurs)
Kursstart: 26 augusti 2024
Kurstid: augusti 2024 – maj 2026
Studietakt: 50 % dagtid
Ansökan senast:  1 Augusti
Antal närträffar: 12 närträffar (24 dagar)

LIA 12 veckor- Två perioder. varav första perioden i Oktober.

Serviceavgift: 1350 kr per termin. I avgiften ingår fika och lunch vid närträffar, försäkring, visst undervisningmaterial, skolgemensamma kulturevenemang.

Ansök här

Antagningsvillkor

 • 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola, särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.
 • Personligt brev
 • Arbetslivserfarenhet inom utbildningens område är meriterande

 

Kursansvarig / Kontaktuppgifter

Lotten Svensson

E-post: lotten.svensson@axevalla.fhsk.se

 

Expedition

Telefon: 0511-26970

E-post: info@axevalla.fhsk.se