Ett rikt kursutbud av nationell minoritetskunskap v.11

Hem > Utbildningar >Ett rikt kursutbud av nationell minoritetskunskap v.11

  • Om mänskliga rättigheter, kulturarv och historia samt gällande EU-rätt och Europarådsrätt.

Axevalla Folkhögskola erbjuder ett sammanhållet kursprogram för Dig som behöver förstå och kunna frågorna inom området nationella minoriteter, som är sedan 2010 lag i Sverige.

Målgruppen är främst den offentliga sektorn, t ex skolan, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, samt den delen av civila samhället som arbetar med de nationella minoriteterna såsom kyrkor, Röda korset och motsvarande organisationer. Även DO och domstolar ska kunna detta, men idag saknar de flesta juristutbildningarna kurser inom minoritetsrätt.

Vården och omsorgen är ett mycket viktigt område tillsammans med skolan och också ett prioriterat område i minoritetslagen och självfallet är de nationella minoriteternas egna förbund och organisationer viktiga.

Bekanta dig gärna med programmet nedan och anmäl dig redan nu genom en länk på vår hemsida.

Ytterligare information om kursutbudet: 

Mvh Elina Majakari och Johanna Parikka Altenstedt

1. Grundkurs i minoritetsrätt (digitalt)

14.3. 8.30-12.30 4h
Historiken och bakgrunden till nationell minoritetsstatus

Yrkesrollen inom minoritetsarbete

16.3. 13.00-16.30  3,5h
Rättslig reglering kring minoritetsfrågor och tillämpningen av dem

  • en hemuppgift om yrkesrollen före kursstart

Se mer här: Skydda och främja

Pris: 3600 sek (+ moms) – möjligt även att delta under en halv kurs > (1800 sek + moms)

Ansökningsblankett Minoritetsrätt

2. Effektiv förvaltning av nationella minoritetsspråk (digitalt)

14.3. 13-16.00 3h

Kort genomgång av nationella minoritetsfrågor i konventionsrätt – Sverige, EU, FN och Europarådet

Praktisk uppgift som effektiviserar er förvaltning och förtydligar ansvarsrollerna inom det allmänna.

16.3. 9.00-12.00 3h

Genomgång av uppgiften och förslag och exempel på effektiv kommunal och regional förvaltning av minoritetsspråk samt överklaganden och rättigheterna i domstolarna.

Samverkan inom minoritetsfrågor. Att leda och kommunicera ändamålsenlig samverkan

Se mer här: Skydda och främja Pris: 3600 sek (+ moms)

Ansökningsblankett Minoritetsrätt

3. Effektivt ledarskap inom nationella minoritetsfrågor

15.3 9-12

Planering och ledning av samverkan

Planering och ledning av kommunikation

17.3. 9-12

Förankring inom förvaltningen och politiken med inspirationsföreläsningar

Den sverigefinska vardagen genom årtionden – utomstående föreläsare

Hur förankras minoritetsarbetet i politiken i Haninge – Petri Salonen (c)

Se mer här: Skydda och främja Pris: 3600 (+ moms)

Ansökningsblankett Minoritetsrätt

Hjärtligt välkommen!

Elina Majakari