Nationell minoritetsrätt v. 42 och 43

Hem > Utbildningar >Nationell minoritetsrätt v 42 och 43

 

Axevalla Folkhögskola erbjuder kurser för Dig som behöver förstå och kunna frågorna inom området nationella minoriteter, som är sedan 2010 lag i Sverige.

Målgruppen är främst den offentliga sektorn, t ex skolan, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, samt den delen av civila samhället som arbetar med de nationella minoriteterna såsom kyrkor, Röda korset och motsvarande organisationer. Även DO och domstolar ska kunna detta, men idag saknar de flesta juristutbildningarna kurser inom minoritetsrätt.

Vården och omsorgen är ett mycket viktigt område tillsammans med skolan. Dessa utgör även ett prioriterat område i minoritetslagen. Självfallet är kurserna även relevanta för de nationella minoriteternas egna förbund och organisationer.

Bekanta dig gärna med programmet nedan och anmäl dig redan nu genom en länk på vår hemsida.

Ytterligare information om kursutbudet:

Mvh Elina Majakari och Johanna Parikka Altenstedt

1. Grundkurs i nationella minoritetsfrågor (digitalt)

  • Historiken och bakgrunden till nationell minoritetsstatus
  • Rättslig reglering och politiska mål kring minoritetsfrågor samt tillämpningen av dessa
  • Att i praktiken arbeta med NM-frågorna i kommuner och regioner. Vem ska göra vad och hur?

17.10 I delen 13.00-16.30 3,5h

18.10 II delen 8.30-12.30 4h

Pris: 3600 sek (+ moms) – möjligt även att delta under en halv kurs > (1800 sek + moms) 

Anmälan Anmälningsblankett Minoritetsrätt

Ytterligare info: info@axevalla.fhsk.se

2. Att leda arbetet inom nationella minoritetsfrågor (digitalt)

  • Planering och ledning av samråd.
  • Planering och ledning av kommunikation
  • Nyckeltal, kvalitetssäkring och uppföljning.
  • Samverkan och rapportering inom de egna förvaltningarna samt med politiken. Inspirationsföreläsningar.

24.10. I delen 13.00-16.30 3,5 h
25.10. II delen 8.30-12.30 4 h

Pris: 3600 sek (+ moms)

Anmälan och ytterligare info: info@axevalla.fhsk.se

Anmälningsblankett Minoritetsrätt

Hjärtligt välkommen!

Elina Majakari