Tolkkurser

 

 

Fördjupnings- och preparandkurser på Axevalla folkhögskola år 2019

 

Ansökningsblankett tolk 2019

Preparandkurs inför auktorisationsprov februari 2019 AT-tolk
5 helger 125 timmar december 2018 – maj 2019
15-16/12, 11-13/1, 18-20/1, 25-27/1 + 1 helg muntliga övningar

Kursdatum för nedanstående kurser kommer inom kort

Fördjupningskurs i svenska Ordspråk, idiomer och talesätt
1 helg 23 – 24 februari 2019
Kursplan

Sjukvårdstolkning, matspjälkningen
1 helg 8 – 9 juni 2019
Kursplan

Sjukvårdstolkning, hjärt- och kärlsjukdomar
2 helger 9 – 10 mars och 30 – 31 mars 2019
Kursplan

Människohandelsbrott
2 helger 10 – 11 augusti och 12-13/10 2019
Kursplan

Domstolstolkning
2 helger 1 – 2 juni och 15 – 16 juni 2019
Kursplan

Psykisk ohälsa
2 helger 7 – 8 september och 21 – 22 september 2019
Kursplan

Rättsmedicin
2 helger 30 november – 1 december och 14 – 15 december 2019
Kursplan

Eko- drog- och narkotikabrott
2 helger 5 – 6 oktober och 19 – 20 oktober 2019
Kursplan

Tandvårdstolkning
2 helger 26 – 27 oktober och 9 november 2019
Kursplan

Multikulturella- multireligiösa samhället
2 helger 2 – 3 november och 10 november 2019
Kursplan

Prima vista tolkning
1 helg 16 – 17 november 2019
Kursplan

Försäkringskunskap för tolkar
1 helg 7 – 8 december 2019
Kursplan

Fördjupningskurs i arabiska
1 helg 16 – 17 mars 2019
Kursplan

Axevalla folkhögskola

Tarja Lehtonen
0511- 269 70
073- 595 00 86
info@axevalla.fhsk.se