Fördjupnings- och preparandkurser på Axevalla folkhögskola år 2020

Ansökningsblankett tolkkurser 2020

Preparandkurs inför kammarkollegiets auktorisationsprov februari AT-tolk 2020

5 helger 125 timmar januari-april 2020

10-12/1, 17-19/1, 25-26/1, 7-9/2 + 1 helg muntliga övningar

Kursplan

Domstolstolkning

15-16/2 och 29/2-1/3

Kursplan

Fördjupningskurs i svenska Ordspråk, idiomer och talesätt

14-15/3 och 19-20/9

Kursplan

Sjukvårdstolkning, Mag- och tarmsjukdomar

8-9/8 och 29/8 2020

Kursplan

Rättspsykiatri

21-22/3 och 28-29/3

Kursplan

Eko- drog- och narkotikabrott

2-3/5 och 9-10/5

Kursplan

Fördjupningskurs i arabiska

25-26/4 och 30-31/5

Kursplan

Sjukvårdstolkning, Hjärt- och kärlsjukdomar

6-7/6 och 13-14/6

Kursplan

Sjukvårdstolkning, Nervsystemets sjukdomar

22-23/8 och 30/8

Kursplan

Sjukvårdstolkning, Tumörsjukdomar

26-27/9 och 31/10

Kursplan

Att tolka för barn

3-4/10 och 1/11

Kursplan

Militära begrepp

14-15/11 och 12/12

Kursplan

Tandvårdstolkning

28-29/11 och 13/12

Kursplan

Kontaktperson: Tarja Lehtonen

Telefon: 0511- 269 70

Mobil: 073- 595 00 86

E-post: info@axevalla.fhsk.se