Fördjupnings- och preparandkurser på Axevalla folkhögskola år 2021

Ansökningsblankett tolkkurser 2021

Preparandkurs på Axevalla Folkhögskola inför kammarkollegiets prov Allmän tolk (AT) år 2021, 125 timmar,

Kursdatum: 8-10/1, 22-24/1, 5-7/2 och 27-28/2 + 1 helg/muntliga övningar, datum bestäms senare

Kursplan

Rättsmedicin

20-21/2 och 6-7/3 2021

Kursplan

Psykisk ohälsa

13-14/3 och 20-21/3 2021

Kursplan

Fördjupningskurs i svenska

Kursplan

17-18/4

Multikulturella- multireligiösa samhället

15-16/5 och 12/6 2021

Kursplan

Palliativ vård

29-30/5 och13/6 2021

Kursplan

Fördjupningskurs i Arabiska

24-25/4 och 22-23/5 2021

Kursplan

Fördjupningskurs i svenska

18-19/9

Kursplan

Tumörsjukdomar

25-26/9 och 9-10/10 2021

Kursplan

Prima vista tolkning

23-24/10 2021

Kursplan

Försäkringstolkning

6-7/11 2021

Kursplan

Militära begrepp

20-21/11 och11/12

Kursplan

Andningsorganens sjukdomar

4-5/12 och 12/12 2021

Kursplan

Kontaktperson: Tarja Lehtonen

Telefon: 0511- 269 70

Mobil: 073- 595 00 86

E-post: info@axevalla.fhsk.se