Fritidsledarutbildning

Hem > Utbildningar >Fritidsledarutbildning

Vill du arbeta med människors utveckling genom hälsofrämjande arbete, lyfta fram fritidens värde och möjligheter för människors välbefinnande?
-Studera då till fritidsledare på Axevalla folkhögskola.

Fritidsledaren verkar i sitt yrkesutövande inom många olika områden i samhället där det är viktigt att kunna möta en rad olika behov hos målgruppen. Det centrala arbetet är att möjliggöra för en positiv fritid och att skapa trygga och fungerande relationer mellan individer. Fritidsledarrollen präglas av ett främjande förhållningssätt där det är viktigt att fokusera på människors inneboende resurser och på det som upplevs positivt. Uppdraget är att stärka människor både som individer och samhällsmedborgare samt att lyfta fram fritidens värde och möjligheter för människors välbefinnande.

 

Målsättningar

 

  • Ge en kvalitativt god utbildning för arbete inom LSS, äldreomsorg, fritidssektorn, projektverksamhet, förskola, skola mm.
  • Ge kunskap om olika sätt att främja hälsa och stärka individen
  • Ge kunskap om Sveriges minoritets- och integrationspolitik
  • Ge kunskap om att fungera som fritidsledare i ett mångkulturellt Sverige
  • Ge fördjupande kunskaper om fritidsledaren i skolan och de styrdokument som reglerar verksamheten

Vår profil

  • Hälsofrämjande arbete Under utbildningen blir du certifierad inom HLR (hjärt- och lungräddning) och första hjälpen till psykisk hälsa

Under utbildningen görs en studieresa till Finland samt två friluftsresor med delvis egen finansiering. Möjlighet att bilda en tvåspråkig undergrupp i svenska/finska kan finnas.

 

Efter utbildningen

Fritidsledarutbildning leder till jobb!

Utbildningsbevis utfärdas efter godkänd utbildning.

Ca 95 % av de som gick ut fritidsledarutbildningen 2019 har någon form av sysselsättning, enligt Fritidsledarskolornas årliga undersökning. Hela 91 % av de studerande som erhållit utbildningsbevis hade anställning som för utbildningen är relevant. Av gruppen som erhållit utbildningsbevis och har för utbildningen en relevant tjänst har 88 % anställning inom kommunen.

Källa: https://fritidsledare.se/wp-content/uploads/2020/04/Kortversion-2019.pdf

Utbildningens längd: 2 år
Kurstyp: Profilkurs (Yrkesutbildning)
Kursstart: aug 2022
Kurstid: aug 2022 — maj 2024
Studietakt: 100%
Ansökan senast: stängt för ansökan

För dig som:

  • Som är minst 18 år
  • Som är intresserad av hälsofrämjande arbete
  • Som har behörighet för yrkeshögskola, med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

Det är meriterande om du har arbetat med människor eller har andra ledarerfarenheter.

 

Antagningsvillkor

3 årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.
Lämplighet för yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet för yrkesområdet

Ansök via SchoolSoft 

Kursansvariga / Kontaktuppgifter

Åsa Johansson
E-post: 

Expedition
Telefon: 0511-26970
E-post: