Fritidsledarutbildning Distans

Hem > Utbildningar >Fritidsledarutbildning Distans

Vill du arbeta med människors utveckling genom hälsofrämjande arbete, lyfta fram fritidens värde och möjligheter för människors välbefinnande?
-Studera då till fritidsledare på Axevalla folkhögskola.

Fritidsledaren verkar i sitt yrkesutövande inom många olika områden i samhället där det är viktigt att kunna möta en rad olika behov hos målgruppen. Det centrala arbetet är att möjliggöra för en positiv fritid och att skapa trygga och fungerande relationer mellan individer. Fritidsledarrollen präglas av ett främjande förhållningssätt där det är viktigt att fokusera på människors inneboende resurser och på det som upplevs positivt. Uppdraget är att stärka människor både som individer och samhällsmedborgare samt att lyfta fram fritidens värde och möjligheter för människors välbefinnande.

 

Målsättningar

 

 • Ge en kvalitativt god utbildning för arbete inom LSS, äldreomsorg, fritidssektorn, projektverksamhet, förskola, skola mm.
 • Ge kunskap om olika sätt att främja hälsa och stärka individen
 • Ge kunskap om Sveriges minoritets- och integrationspolitik
 • Ge kunskap om att fungera som fritidsledare i ett mångkulturellt Sverige
 • Ge fördjupande kunskaper om fritidsledaren i skolan och de styrdokument som reglerar verksamheten

Vår profil

 • Hälsofrämjande arbete Under utbildningen blir du certifierad inom HLR (hjärt- och lungräddning) och första hjälpen till psykisk hälsa

Utbildningens längd: 2 år
Kurstyp: Profilkurs (Yrkesutbildning, Distanskurs)
Kursstart: aug 2022
Kurstid: aug 2022 — maj 2024
Studietakt: 50%
Ansökan senast: Stängt för ansökan

Antal träffar: 12 (3 x 2 vardagar per läsår)

För dig som:

 • Som är minst 25 år
 • Har minst 3 års yrkeserfarenhet inom fritidssektorn
 • Har minst 50% tjänst inom fritidssektorn
 • Som är intresserad av hälsofrämjande arbete
 • Som har behörighet för yrkeshögskola, med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
 • Som har lämplighet för utbildningen och yrket som är styrkt genom referenser från erfarenhet av fritidssektorn eller annan relevant yrkeserfarenhet

 

Antagningsvillkor

Du är minst 25 år, har minst tre års erfarenhet inom fritidssektorn och har en minst femtioprocentig tjänst inom fritidssektorn eller annat relevant yrkesområde.

3 årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.
Lämplighet för yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet för yrkesområden.

Kostnader

1500:- per år för försäkring, serviceavgift(inkl. lunch vid de obligatoriska träffarna på skolan), mm. Därtill tillkommer extra utgifter för litteratur, resor och eventuellt boende.

Ansök via SchoolSoft

Kursansvariga / Kontaktuppgifter

Åsa Johansson
E-post: 

Expedition
Telefon: 0511-26970
E-post: