Fördjupnings- och preparandkurser på Axevalla folkhögskola år 2022

Hem > Utbildningar >Kortkurs tolkar

Ansökningsblankett tolkkurser 2022

Preparandkurs på Axevalla Folkhögskola inför kammarkollegiets prov Allmän tolk (AT) år 2022, 125 timmar,

Kursdatum: 7-9/1, 21-23/1, och 29-30/1 och 4-6/2 + 1 helg/muntliga övningar datum bestäms senare

Kursplan

FÖRDJUPNINGSKURSER

Akutmedicin/akutsjukvård

26-27/2 och 26/3 2022

Kursplan

Ovanliga sjukdomar

12-13/3 och 27/3 2022

Kursplan

Fördjupningskurs i svenska, ordspråk och idiom

19-20/3 2022

Kursplan

Kvinnosjukdomar

30/4 -1/5 och 4/6 2022

Kursplan

Tandvårdstolkning

21-22/5 och 5/6 2022

Kursplan

Rättspsykiatri — psykiatrins tillämpning i rättsväsendet

11-2/6 och 18-19/6 2022

Kursplan

Eko- drog- och narkotikabrott

27-28/8 och 17-18/9 2022

Kursplan

Hjärt- och kärlsjukdomar

1-2/10 och 15-16/10 2022

Kursplan

Förarprov

29 — 30/10 2022

Kursplan

Fördjupningskurs i svenska, slang, modeord

24-25/9 2022

Kursplan

Att tolka för barn

12-13/11 och 17-18/12 2022

Kursplan

Straffrätt

26-27/11 och 3-4/12 2022

Kursplan

Kontaktperson: Tarja Lehtonen

Telefon: 0511- 269 70

Mobil: 073- 595 00 86

E-post: info@axevalla.fhsk.se