Allmän kurs svenska som andraspråk

Hem > Utbildningar >Allmän kurs svenska som andra andraspråk

Målsättningar

 

 • Öka dina kunskaper och färdigheter i svenska språket
 • Öka dina möjligheter att studera vidare inom svenska utbildningar
 • Förbättra dina grundläggande kunskaper om Sverige i bl.a. samhälleligt, kulturellt,
  historiskt, nutida och framtida perspektiv
 • Öka din förståelse och delaktighet i det demokratiska samhället
 • Förbättra din förmåga och studieteknik samt behörigheter för vidare studier

Kärnämnen/Tillvalsämnen

Förutom de gymnasiegemensamma ämnena du behöver för att få grundläggande behörighet kan du välja olika tillvalsämnen och teman inom olika områden, såsom sport/motion, skapande uttryck/konst, språk, livstil/hälsa
Möjligheter att välja särskilda behörighetskurser finns.

Ansök här

Utbildningens längd: 1-3 år
Kurstyp: Behörighetsgivande kurs (Allmän kurs)
Studietakt: 100%

Kurstid hösttermin: 26 augusti – 20 december 2024

Kurstid vårtermin: 7 januari – 30 maj 2025

Ansökan senast: 31 maj 2024

För dig som

 • Har svenska som andraspråk
 • Är klar med SFI-D eller motsvarande
 • Vill läsa på grundskole- och/eller gymnasienivå
 • Vill uppnå grundläggande behörighet för vidare studier
 • Vill även ha möjlighet att läsa särskilda kurser och uppnå särskilda behörigheter

Kursansvariga / Kontaktuppgifter

Priska Palo
E-post: 

Expedition
Telefon: 0511-26970
E-post: