Allmän kurs – Hållbarhet

Hem > Utbildningar >Allmän kurs – Hållbarhet

En hållbar värld för hållbara människor. 

Hållbarhet är något som ska genomsyra alla nivåer av samhället. Det handlar inte bara om en hållbar klimatpolitik utan även om hållbarhet på ett personligt plan, hållbara relationer och hållbara samhällssystem.
Vi på hållbarhetslinjen kommer att utgå från agenda 2030 målen och försöka plocka ner det till en mänsklig nivå.

För dig som är intresserad av hållbar utveckling rörande miljön, det globala samhället och hos individen, samt vill utveckla ett tvärvetenskapligt synsätt för att kunna analysera begreppet hållbarhet.

Målsättningar

Studierna syftar till att: Ge grundläggande förståelse för miljöfrågor och hur dessa frågor står i relation till det ekonomiska systemet. Vidare syftar studierna till att ge en inblick i individens roll och utveckling i en ständigt föränderlig global miljö och livsmiljö. Kort sagt syftar kursen till att ge förståelse för världen som ett dynamiskt system, samt uppnå behörigheter för vidare studier.

Inriktningens delar/profilämnen

Grundläggande kunskap i miljö- och hållbarhetsfrågor, hur samhället formar individen och livsmiljön samt hur individen kan påverka omgivningen och sig själv. Grundläggande kunskap om alternativa samhällssystem och livsstilar. Delarnas karaktär utformas av deltagarna och deras önskemål samt aktuella händelser. Möjlighet till studieresa med delvis egen finansiering. Kursinnehåll gymnasiegemensamma och tillvalsämnen Möjligheter att välja tillvalsämnen och särskilda behörighetskurser finns. Du ges möjlighet att läsa gymnasiegemensamma ämnen för att uppnå behörighet för vidare studier. Dessa ämnen innefattar svenska, engelska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, religion och historia.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Grundläggande kunskap i miljö- och hållbarhetsfrågor, hur samhället formar individen och livsmiljön samt hur individen kan påverka omgivningen och sig själv. Grundläggande kunskap om alternativa samhällssystem och livsstilar.

Ansök via SchoolSoft.

Utbildningens längd: 1-3 år
Kurstyp: Behörighetsgivande kurs (Allmän kurs)
Studietakt: 100%

Kursstart hösttermin: Augusti 2020
Kurstid hösttermin: 24 aug — 18 december 2020
Ansökan senast: Stängt för ansökan

Kursstart vårtermin: Januari 2021
Kurstid vårtermin: 11 jan 2021 — 28 maj 2020
Ansökan senast: 18 dec 2020

För dig som

  • Vill uppnå behörigheter för vidare studier
  • Är intresserad av hållbarhetsfrågor
  • Är intresserad av samhällsutvecklingen
  • Vill undersöka andra samhällssystem än det nuvarande
  • Inriktningens delar/profilämnen

Kursansvariga / Kontaktuppgifter

Anders Larsson
E-post: 
Mikael Kovanen
E-post: 

Expedition
Telefon: 0511-26970
E-post: