Kursplan för tolkar i Akutsjukvård, akutmedicin

Hem > Utbildningar >Tolkkurser 

Kursplan läsåret 2024 kontakttolk i Akutsjukvård, akutmedicin

Ämne/kurs: Fördjupningskurs för kontakttolkar i 

Ämnesansvarig: Peter Wiesler

Tid och omfattning: 30 undervisningstimmar med 10 timmar terminologi/språkhandledning

Innehåll/centrala begrepp

Akut omhändertagande

Symtomatologi

Undersökning och diagnostik

A B C D E

A-HLR

Chock

Förgiftningar

Traumaskador

Kardiologiska tillstånd

Neurologiska tillstånd

Endokrina tillstånd

Infektiösa tillstånd

Respiratoriska tillstånd

Gastroenterologiska tillstånd

Akuta operationer

Akuta psykiatriska omhändertagande

Förmågemål/förväntade lärresultat

Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom Akutmedicin/akutsjukvård och öka deras kompetens att tolka inom området 

Material: Eget material