Kursplan: Tolka för barn

Hem > Utbildningar >Tolkkurser 

Kursplan läsåret 2024 i Tolka för barn

Ämne/kurs: Fördjupningskurs för kontakttolkar i tolka för barn

 Ämnesansvarig: Peter Wiesler

Tid och omfattning: Tid och omfattning: 30 timmar med 10 timmar terminologi/språkhandledning

Innehåll/centrala begrepp

1. Metodik, situationsanpassad tolkning

2. Speciella regler och lagar inom straffrätten som handlar om barn, Barnkonventionen

3. Barn inom rättsliga sammanhang. Förhörssituationer av barn och ungdomar, förhörsmetodik

4. Barn i asylutredningar

5. Barn inom sjukvården och psykiatrin

6. Tolkningsteknik och tolketik, förhållningssätt

 

Syfte och mål:
Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom tolkning för barn och öka deras kompetens att tolka rättssäkert i olika sammanhang där barn behöver tolk.

Material: Eget material