Kursplan för Migrationstolkning 2024

Hem > Utbildningar >Tolkkurser 

Kursplan läsåret 2024 i Migrationstolkning

Ämne/kurs: Fördjupningskurs för kontakttolkar i Migrationstolkning

Ämnesansvarig: Peter Wiesler

Tid och omfattning: 30 undervisningstimmar med 10 timmar terminologi/språkhandledning

 Innehåll/centrala begrepp:

Migrationstolkning

Migration, då och nu

Migrationsverkets olika områden

Asylprocessen, vuxna och barn

Tillståndsprocessen, vuxna och barn

Ensamkommande asylsökande barn

Nya utlänningslagen

 Förmågemål/förväntade lärresultat

Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom migration och öka deras kompetens att tolka inom området 

Material: Eget material