Socialpedagogutbildning distans

Utbildningens längd: 2 år
Kurstyp: Profilkurs (Yrkesutbildning, Distanskurs)
Kursstart: 9 aug 2021
Kurstid: aug 2021 - maj 2023
Studietakt: 100% dagtid
Ansökan senast: 15 april
Antal träffar: 8 (2 x 2 vardagar per läsår)

Utbildning för dig som vill arbeta med människor som hamnat i svårigheter, har en tro på människans inneboende kraft att utvecklas och läka, har humanistisk människosyn, vill utvecklas professionellt/personligt.

Utbildningen sträcker sig över två år på 100% och som distansutbildning. Utbildningen sker under dagtid. I utbildningen ingår 16 veckors praktik.

För dig

Är du intresserad av att hjälpa människor som hamnat i svårigheter? Har du en tro på människans inneboende kraft att utvecklas och läka? Denna 2-åriga utbildning vänder sig till dig som har en humanistisk människosyn och som vill utvecklas både professionellt och personligt. Den processen sker genom att integrera teoretisk och praktisk kunskap. Genom möten med andra, som är på samma resa, som delar med sig av sina erfarenheter och tar lärdom av andras, närmar vi oss förståelse för världen och oss själva. Detta kännetecknar folkhögskolans unika arbetssätt

Kursområden och fördjupningar

Efter utbildningen/Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för socialpedagoger ser mycket bra ut och professionell kompetens inom området efterfrågas i många sammanhang. Efter fullgjord utbildning kan du t.ex. ingå i elevvårdsteam i skola. Arbeta med psykosocialt behandlingsarbete på behandlingshem, inom öppenvård, slutenvård eller i förebyggande verksamhet i kommunal, statlig eller privat regi. Som socialpedagog kommer du att arbeta med olika utsatta grupper i samhället och arbetet handlar mycket om att finnas där genom stöd och samtal.

Vår profil: Minoritets- och integrationskunskap samt hälsofrämjande arbete.

Antagningsvillkor

3 årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola, särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.

Fyllt 25 år under antagningsåret.

2 års dokumenterad erfarenhet kopplat till yrket. Socialt arbete inom t ex. HVB, SiS, men även ideellt arbete inom verksamheter som kyrkan osv. Erfarenheterna evalueras individuellt.

Uppvisa utdrag ur misstänklighets - och belastningsregistret (obrutet kuvert) och välj blankett för HVB-hem.

Personligt brev

Vara fri från egen personlighetsproblematik som exempelvis missbruk, psykisk sjukdom eller kriminalitet. Vid tidigare problematik krävs 4 års dokumenterad besvärsfrihet

Personlig mognad och stabilitet

Distanskrav

Dator och adekvat internetuppkoppling som fungerar för videokonferenser

Datorvana

Villig att uttrycka sig och synas i bild under videokonferens

Villig att arbeta i grupp på distans

Att utbildningen är i fokus och att skolan inte kan ge personliga särlösningar p.g.a. arbete osv.

Aktivt deltagande och närvarande på samtliga distansträffar.

Checklista till ansökan

Urval

Sker genom genomgång av det underlag varje potentiell deltagare skickar in samt personlig intervju och urval i skolans arbetsgrupp för utbildningen.

Kostnader

1500:- per år för försäkring, serviceavgift(inkl. lunch vid de obligatoriska träffarna på skolan), mm. Därtill tillkommer extra utgifter för litteratur, resor och eventuellt boende.

Ansök via Schoolsoft

Kursansvarig / Kontaktuppgifter

Henrik Härling

E-post: henrik.harling@axevalla.fhsk.se

Expedition

Telefon: 0511-26970

E-post: info@axevalla.fhsk.se