Fritidsledarutbildning

Fritidsledarutbildning

Utbildningens längd:  2 år
Kurstyp: Profilkurs (Särskild kurs)
Kursstart:  augusti 2020

fl_banner

Vill du utveckla människor, lyfta fram fritidens värde och möjligheter för människors välbefinnande? Studera då till fritidsledare på Axevalla som bl.a. har en lokal inriktad skolprofil.

För dig:

 • som är minst 18 år
 • som vill gå en mångkulturell och minoritetsprofilerad fritidsledarutbildning.
 • som har behörighet för yrkeshögskola, med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
 • som har lämplighet för utbildningen och yrket som är styrkt genom referenser från erfarenhet av fritidssektorn eller annan relevant yrkeserfarenhet

Fritidsledarutbildningen syftar till att:

 • ge en kvalitativt god utbildning för arbete inom fritidssektorn och skola
 • ge kunskap om Sveriges minoritets- och integrationspolitik
 • ge kunskap om att fungera som fritidsledare i ett mångkulturellt Sverige

Vår profil:

 • Minoritets- och integrationskunskap
 • Fritidsledaren i skolan
 • Som fritidsledare arbeta professionellt inom fritidsverksamhet i kommun, landsting, föreningar och den privata sektorn

Som en del av studierna görs en studieresa samt två friluftsresor med delvis egen finansiering.
Möjlighet att bilda en tvåspråkig undergrupp, svenska/finska, kan finnas.

Målsättningar med Axevallas fritidsledarutbildning

Fritidsledarutbildningen syftar till att:

 • ge en kvalitativt god utbildning för arbete inom fritidssektorn och skola
 • ge kunskap om Sveriges minoritets- och integrationspolitik
 • ge kunskap om att fungera som fritidsledare i ett mångkulturellt Sverige

Fritidsledarutbildning leder till jobb!

Examen, diplom m.m; Utbildningsbevis utfärdas efter godkänd utbildning

Ca 90% av de som gick ut fritidsledarutbildningen 2016 har fått jobb inom fritidssektorn, enligt Fritidsledarskolorna årliga undersökning varav närmare 70 %av dessa har tillsvidaretjänster och ca 20%  har vikariat som kan leda till fast anställning.

Den vanligaste arbetsplatsen är inom kommunal verksamhet som fritidsgårdar och skolor. Många utbildade fritidsledare arbetar också inom olika typer av omsorgsverksamhet.

Antagningsvillkor

3 årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.
Lämplighet för yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet för yrkesområdet

Lokal studieplan

Jobb efter utbildningen

VTDT rapport 2017

Kursansvarig:

Åsa Johansson
Priska Palo
Telefon: 0511-26970
E-post: info@axevalla.fhsk.se


VÅRA UTBILDNINGAR HOS STUDENTUM.SE
logo