R Om statens syften och folkhögskola.

Om statens syften och folkhögskolan

 

Statens fyra syften

 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 2. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Och de sju verksamhetsområden         

 1. Den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen
 2. Det mångkulturella samhällets utmaningar
 3. Den demografiska utmaningen
 4. Det livslånga lärandet
 5. Kulturen
 6. Tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder
 7. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa