M Policy datanätet

Policy/Kontrakt datanätet Axevalla folkhögskola

                                             

Namn:                                    ………………………………………………………..                                                                         

Personnummer:                   ………………………………………………………..

Kontraktet gäller                fom……………………….                      tom………………………

Detta kontrakt innebär följande utbud för en kostnad av 50 kr / vecka:

(debiteringen sker i samband med internatfaktureringen)

Del i skolnätet så att alla uppkopplade inom området kan nå varandra.

  • Skolan ansvarar för service och utbyten av alla de switchar, routrar och kablar i nätverket.
  • Boende ansvarar för kabel från utag till dator.
  • Vid problem  maila kos@axevalla.fhsk.se ( ange ditt namn, rumsnummer och hus , samt beskriv problemet )

I utbudet ingår extra:

  • Skolan har en internet ingående fiberkabel med 10 Mbit ut 10 Mbit in som boende kan ta del av.
  • Linan kommer att vara tilldelad ett CIR- värde (garanterat värde) till skolan på 2 Mbit och resten till boende nätet. Varje enskild får då tilldelat  0.25 Mbit upp och ner.
  • Denna lina ansvarar skolan för och den garanterar boende tillgång till internet via port 80 men garanterar inte spelportar eller tankningsportar.

Linan kommer att vara avstängd under nattetid dag före skoldag. 01.00-07.00

Gällande regler:

  • Boende skall välja att ställa in sin dator att hämta ip dynamiskt och skall ge sin dator namnet som motsvarar boendes förnamn+rumsnummer+husnamnet ( t.ex. tim-2-gymnastik)
  • Linan får inte användas till någon form av olagliga handlingar och boende skall följa skolans etiska regler (se Allmän Policy för Axevalla folkhögskola
  • Om någon bryter mot dessa regler så bannas den datorn från nätverket.

De som inte tycker att detta är tillfredställande bör skaffa en egen 3G uppkoppling eller liknande.

Då har man inte tillgång till skolans nät och kan inte dela filer eller prata med de andra via skol-nätet.

Exempel på kostnader för detta.

Telia 0,019-7,2 Mbit                     199:-/månad

telenor 0,054 – 7,2 Mbit 199:-/månad

Ice net 0,8 – 3,1 Mbit 299:-/månad

Datum

För skolan underskrift ………………………………………………………………………………

Boendes underskrift……………………………………………………………………………………..

Kontraktet är skrivet i två exemplar varav vardera part tagit sitt.