Om skolan

Axevalla folkhögskola

Skolan startade sin verksamhet redan år 1873 i Ullervad nära Mariestad, flyttade sedan efter fem år till Stenstorp och år 1923 till Axvall.

Tidigare hette skolan Skaraborgs läns folkhögskola och hade Landstinget Skaraborg som huvudman ända till 1982.

Axevalla folkhögskola består av en stor fastighet med en vacker park och  flertalet byggnader, varav många gamla hus, några från 1800-talets början. Skolan arbetat medvetet för att vara tillgänglig för alla och anpassar fastigheten i möjligaste mån för personer med  olika funktionsnedsättningar. Detta har skett/sker bl.a. genom installation av en hiss i Skolhuset, ramper till olika byggnader och breddade gångar för rullstolsburna, ljusanpassning för synskadade och ljudabsorbenter/hörselslingor för hörselskadade.

Mer om folkhögskolan

Läs mer om statens syften om folkhögskolan här:  R. Om statens syften med folkbildning
För mer information om folkhögskolan www.folkbildning.se

Huvudmannens profil

Den nuvarande huvudmannen är Stiftelsen för Axevalla folkhögskola.
Enda stiftaren i stiftelsen är Sverigefinska Riksförbundet. Läs mer om huvudmannen på www.rskl.se
Mer om skolans profil kan du läsa här under P Målprofil

Internatplatser finns på skolan för ca 60 boende.

Huvudmannen är mån om att utveckla samarbetet mellan olika språk- och kulturgrupper

Hitta till skolan
Personal

Lite historik om heden. Läs här.