Internatplatser

Internatplatser

Skolan erbjuder möjlighet till internatboende. De flesta kan erbjudas enkelrum, men även kollektivboende är möjligt. Internatboendet erbjuder utmärkta möjligheter till aktiviteter utanför den schemalagda tiden. Bl.a. står skolans bastu, gymnastik- och datasalar till förfogande. Ta en titt på vårt skolområde. 

En del av skolans internat är reserverat för kortkursverksamhet, som pågår både under veckorna och på helgerna. 

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, men Du måste betala för läromedel och för viss service som skolan erbjuder dig t.ex. kopior, studieresor och studiebesök etc. 

Internatavgiften

Du betalar mellan 740 kr/vecka till 790kr/vecka, beroende på boende, vilket inkluderar hyra för veckans sju dagar samt frukost och lunch måndag-fredag. Under veckoslutet svarar Du själv för matlagningen. I de fall det förekommer korta kurser under veckosluten kan Du äta i matsalen mot extra avgift.

Externatavgiften

Du betalar 100 kr/vecka. Vi fakturerar avgiften och du kan betala med kort på skolans expedition eller via internetbank

Läromedel

Kostnaderna för läromedel är under det första studieåret ca 1 500 kr, något mindre under det andra/tredje studieåret.  Läroböcker och annat studiematerial kan beställas genom skolans expedition. 

Lunchkostnad

Externatelever kan mot en avgift på 250 kr/5 dagar i veckan äta lunch på skolan. Anmälan görs till skolans expedition och avgiften erläggs månadsvis.