Hitta på skolan/Skolområdet

Hitta på skolan/Skolområdet

Kavaljers

Kavaljers består av tio elevrum och en lägenhet. Eleverna delar på ett kök, två toaletter och en dusch. Lägenheten har egen dusch och toalett.

Husets historia

Kavaljers har fått sitt namn av de unga officerarna, kavaljererna. Det nuvarande huset byggdes 1952. Förr i tiden bodde i denna byggnad endast manliga elever.

Kungs

Kungs består av 7 st rum och en liten lägenhet (tvåa). Här finns även skolans biljardrum.
Eleverna delar på två toaletter, en dusch och ett kök.

Husets historia

Äldst av alla byggnader. Byggdes år 1802. Har använts som kök åt konungen när denne var på besök här. Stora köket är byggt efter kungens önskemål. Hela namnet är egentligen Kungs köksflygel.

Kommisariatet

Husets historia

Kommissariatet byggdes ca år 1800. Från början användes byggnaden som vaktmästar- och lärarbostad. Idag är huset nyrenoverat och inrymmer skolans expedition.

Mässen

Mässen är skolans matsal. Här finns även en liten lägenhet i tornrummet.

Husets historia

Huset byggdes i olika omgångar i början av 1800-talet. Från början var det officerarnas matsal. Även nu används det som matsal åt eleverna och lärarna på skolan.

Kortkursgården

Ett hus med lektions- och konferenssalar.

Husets historia

Har varit regementets sjukhus åren 1850-1870. Var rektorns gamla expedition och bostad. Nuförtiden är byggnaden huvudsakligen avsedd för kortkursverksamhet.

Dahlén

Nya elevhemmet är ett av husen som kortkurselever bor i.

Arresten

Elevhemmet har sex rum, ett gemensamt kök, två duschar och tre toaletter.

Husets historia

Huset byggdes ca år 1800. Detta var Västergötlands regements arrest på den militära tiden. Nuförtiden finns det tre hyresgäster i byggnaden:
Europahuset Västra Götaland, Kooperativa utveckling Skaraborg samt Sverigefinska riksförbundets Västra Götalands distrikt.

Gymnastiken

Här finns skolans gymnastiksal med två bastun. Ett elevhem med fem rum, ett gemensamt kök, två toaletter och en dusch.

Husets historia

På den plats där gymnastikhuset idag ligger fanns tidigare en lada. Ladan fungerade som gymnastiksal men här spelades också teater varför huset kallades för teaterladan. Teaterladan var något av ett kulturellt centrum i Skaraborg och publiken köade i timmar för att få se de populära föreställningarna. Den nuvarande gymnastikbyggnaden byggdes så sent som 1964.

Avasaxas historia

På skolans sydvästra sida, bredvid gymnastikbyggnaden, ligger en kulle, ett forntidsminne från 2000-2500 f. kr. År 1802 gjordes en utgrävning varvid man fann 18 skelett samt knivar och pilspetsar. Under regementstiden i Axvall fanns på kullen ett dansställe där manskapet obekymrat dansade på sina förfäders gravar. Nuförtiden ligger det på Avasaxa ett minnesmärke för kungliga regementen.

Zetterstenska

Husets historia

Byggnaden uppkallades efter Knut Zettersten. Han var agronom och arbetade som lärare här på skolan på 1930-talet. Var en kraftig dalkarl som tyckte mycket om ärtsoppa och åkte Vasaloppet med stor entusiasm. Han dog 1966. Huset byggdes 1952 och fungerar nuförtiden som elevhem för kortkursdeltagare.

Skolhuset

Här bedrivs de flesta lektionerna. På vinden finns det också två datasalar.

Husets historia

Skolhuset byggdes 1870 och användes som sjukhus fram till 1916 då regementet flyttade till Vänersborg.

Dammens historia

Det fanns en musikpaviljong invid dammen där regementsmusikkåren spelade. Byggnaden revs i början av 1930-talet. Det var kristid och man behövde ved. Även träd runtomkring höggs ner. Dammen ligger i mitten av området ”Fyrkanten”.

Klostret

Skolans största internatbyggnad med plats för 18 elever. Eleverna delar på ett kök, fyra toaletter och tre duschar.

Husets historia

Klostret har fått sitt namn från den tid då det beboddes av endast kvinnliga elever. Numera bor det manliga elever där också. Det nuvarande huset byggdes år 1952.