Folkhögskoleförbund

Axevalla Folkhögskoleförbund
Elevförbundet

 

Tidningen för Axevalla Folkhögskoleförbund Nr. 1 2019
Tidningen för Axevalla Folkhögskoleförbund Nr. 2 2018
Tidningen för Axevalla Folkhögskoleförbund Nr. 1 2018
Tidningen för Axevalla Folkhögskoleförbund Nr. 2 2017

Organiserar augustifest traditionsenligt sista lördagen i augusti månad. Samling i klassgrupper.
Samling kl. 13.00. Årsmöte 15.00. Kåseri kl. 16.00. Supé kl 17.30. Dans kl. 19.30.

Supéavgift kr 250:-.

Anmälan till:
Reidun Karsåker Tel: 0515-370 56, mob: 0708-370560 E-post: karsaker@telia.com senast 22/8.
Övernattning kan ordnas på skolan Tel: 0511-269 70

Prenumerations- och medlemsavgift: Förbundet 100:-/år, 150:- per par.
Plusgiro: 13 62 47-4
Axevalla folkhögskoleförbund

Utkommer med 2 nummer per år.

Förbundet anordnar en augustifest med årsmöte.

För medlemskap kontakta Else-Britt.

Ordförande:
Stig Jungslätt
Sävare, Tomten 4
531 91 Vinninga

stig.jungslatt@hotmail.com
Tel: 0510 – 504 69

Kassör och medlemsansvarig:
Else-Britt Törnebladh
Norra vägen 21
302 32 Halmstad

ebbitte@gmail.com
Tel: 070 – 55 25 127

Redaktionsadress:
Sture Wallin
Esplanaden 19
531 50  LIDKÖPING

sture.wallin@gmail.com
Tel. 073 – 310 21 66