Information angående Covid -19

Axevalla folkhögskola välkomnar alla nya och gamla deltagare på hösten 2020!

Vi utgår från att ha undervisningen på plats om läget inte ändras. Vi är också beredda att ordna en del av undervisningen på distans om rekommendationerna ändras.

Vi gör allt för att du som deltagare och medarbetare kan känna dig trygg hos oss.

Vi följer alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och vill se till att vi håller oss friska på skolan och på internaten. Därför är det väldigt viktigt att du håller dig hemma om du känner dig det minsta sjuk.

Här är de viktigaste åtgärderna vi vidtagit på grund av Covid-19:

Vi följer och uppmanar alla att följa de allmänt förebyggande åtgärder, dvs. allmänna råd och rekommendationer som gäller för samhället.

Vi har även vidtagit följande åtgärder:

Inomhusmiljö och social samvaro

Vi har ökat avståndet mellan sittplatser i föreläsnings- och seminarielokalen, matsalen, och andra utrymmen.

Vi försöker undvika i möjligaste mån både planerade och spontana större samlingar av deltagare.

Vi undviker aktiviteter och moment som inkluderar närkontakt.

Handhygien

Vi ser till att det finns goda möjligheter till handtvätt.

Vi har placerat ut handsprit på lämpliga ställen t. ex. vid ingången till matsalen.

Städning

Vi städar lokalerna på ett sätt som minskar spridningen av virus.

Matsalen

Vi har olika lunchtider så att större samlingar undviks i matsalen samtidigt.

Vi delar ut tallrikarna från luckan istället för buffé.

Vi har märkt platser som inte används så att vi har glesare mellan matgästerna.

Internaten

Vi gör allt för att se till att deltagare på internaten håller sig friska.

Därför vill vi att alla som känner sig det minsta förkylda håller sig hemma på rummet och vi hjälper med matförsörjning och annat under sjukdomstiden.

Hör av dig om du har funderingar hur vi hanterar läget med Covid -19 eller om du kommer på något annat vi kan göra för att du skall känna dig trygg hos oss!

Och tack att du tar ditt personliga ansvar för att hindra smittspridning!

Mvh Elina, rektor 0768-90 60 94

Viktiga länkar:

CSN

Folkhälsomyndigheten - så skyddar du dig själv och andra (på olika språk)

Krisinformation.se - krisinformation från svenska myndigheter