Mötesplats Axevalla

MÖTESPLATS AXEVALLA 

ett Leaderprojekt

Mötesplats Axevalla, ett pågående Leaderprojekt där bl.a. Axevalla folkhögskola, Garnisonsmuseet och Axevallsalliansen ingår bjuder in till en serie historiska föredrag och andra händelser på Axevalla folkhögskola under 2013 och 2014.


Axevalla folkhögskola vill vara en öppen, inbjudande och välkomnande mötesplats för bildning, kultur, folkhälsa, konferenser och andra tillfällen där människor vill samlas kring gemensamma intressen och mål.