Höstens 2021 kurser "Skydda och främja"

Välkomna att anmäla er till våra populära kurser inom nationella minoriteternas rättigheter och frågor. Pga covid-situationen utgår vi ännu ifrån distanskurser med två undantag. Under alla kurser erbjuds såväl streamade föreläsningar av landets ledande experter samt för våra utbildningar producerade exklusiva inspelade föreläsningar. Efter kursen erbjuds tillgång till en ny plattform där kursdeltagare från alla våra kurser kan nätverka och hjälpa varandra i vardagen.

Ytterligare information om kursinnehåll finns på www.axevalla.fhsk.se. Vissa kursprogram uppdateras senast 1.8. Grundkurs och fördjupningskurs anordnas på finska vecka 41 och 42.

Välkomna! Önskar Elina Majakari och Johanna Parikka Altenstedt


1. Grundkurs i minoritetsrätt (digitalt)

Nationella minoriteternas historia, kulturarv, lagar, konventioner och tillämpning

Kursens innehåll: Minoritetslagens grundskydd i teorin och praktiken

Kursens målgrupp: Tjänstemän i kommuner och regioner samt länsstyrelser

Minoritetslagens (Lag 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk) grundskydd är en del av de mänskliga rättigheter som svenska staten har åtagit sig att tillämpa. Grundskyddet syftar till att skapa jämlikhet mellan personer som tillhör majoritetsbefolkningen och personer som tillhör ursprungsfolket samerna samt de nationella minoriteterna: sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar.

Kursen syftar till att ge kunskap om innebörden av grundskyddet och hur det ska tillämpas i kommunerna. Kursen ger handfasta råd och instruktioner för att verkställa detta i praktiken.

Genomförande och anmälan

Kursen genomförs digitalt under två förmiddagar i augusti.

Efter kursen ska alla kursdeltagare ha fått en bakgrundsförståelse till nationella minoritetsfrågor. De ska ha fått kunskaper till att identifiera dessa målgrupper och deras behov samt utveckla de administrativa processerna för ett effektivt minoritetsarbete.

Sista anmälningsdag 23.8.

Pris: 2600 sek (+ moms)

Läs mer: Grundkurs i minoritetsrätt

2. Förtydliga din yrkesroll inom minoritetsarbete (digitalt)

Konkreta verktyg för att precisera den egna rollen

Kursens innehåll: Teori och praktik utifrån individuella situationer

Kursens målgrupp: Strateger, konsulenter och koordinatorer inom minoritetsarbete

Du får konkreta verktyg för att förtydliga dina uppgifter och ditt ansvar inom din yrkesroll. Före kursdagen får du en uppgift angående din arbetsbeskrivning. Efter kursen har du en tydlig befattningsbeskrivning som du kan gå igenom med din chef.

Genomförande och anmälan

Kursen genomförs digitalt under en förmiddag.

Sista anmälningsdagen 23.8.

pris: 1500 sek (+ moms)

3. Effektiv förvaltning av nationella minoritetsspråk (digitalt)

Kursens innehåll: Förvaltningskommunernas fördjupade ansvar och de enskildas rättigheter Kursens målgrupp: Strateger, konsulenter och koordinatorer, samt ansvariga chefer inom det allmänna (kommuner, regioner, länsstyrelser) samt inom domstolar, politiker.

Cirka en tredjedel av landets kommuner har ansökt om att bli eller är idag förvaltningskommuner för finska, meänkieli eller samiska (någon variation) och erhåller årligen ett bidrag för detta av staten. Dessa kommuner åtar sig ett djupare ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Vad betyder det i praktiken och vad har man för ansvar? Och varför har vi ett sådant system? Vidare belyser vi under kursen den skillnaden som dessa språk och andra språk i kommunen har och varför de nationella minoritetsspråken inte infaller inom vanligt integrationsarbete.

Genomförande och anmälan

Kursen genomförs digitalt under tre förmiddagar- utöver det ska alla göra en pedagogisk kursuppgift.

Sista anmälningsdagen 30.8.

Pris: 3900 sek (+ moms)

4. Samverkan inom minoritetsfrågor. Att leda och kommunicera ändamålsenlig samverkan (digitalt)

Kursens innehåll: Teorier och modeller för samverkan, ledarskap och kommunikation som fungerar.

Kursens målgrupp: Kommunal förvaltning, regioner och stat samt civilsamhället

Allas ansvar brukar bli ingens ansvar om man inte vet hur ett gemensamt ansvar ska implementeras i praktiken. Under kursen går vi igenom fältet där olika aktörer inom nationella minoritetsfrågor agerar, samt vilka förväntningar finns på dem. Därefter går vi

igenom framgångsrika modeller för samverkan och analyserar varför dessa leder till framgång och resultat samt hur vi kan göra inom vårt fält för att få alla dra åt samma håll samtidigt.

Under kursen analyserar vi vårt eget ledarskap och självledarskap, lär oss effektiv kommunikation och hur allt detta ska leda till bättre samverkan med andra aktörer.

Genomförande och anmälan

Kursen genomförs digitalt under två förmiddagar samt utöver det ska alla göra en kommunikationsplan.

Sista anmälningsdagen 4.9.

Pris: 2600 sek (+moms)

5. Exklusiv arbetsledning och erfarenhetsbyte (fysiskt och digitalt)

Kursen innehåller även frivilliga coachningstillfällen som bokas och faktureras separat

Kursens innehåll: Exklusiv arbetsledning för dig som arbetar med minoritetsfrågor och vill bli bättre på det samt utveckla ditt sätt att hantera minoritetsstressen i arbetslivet och vardagen. Kursens målgrupp: Enskilda medarbetare som vill utvecklas i sin roll, och som har skaffat sig grundförståelse inom minoritetsreglerna.

Genomförande och anmälan

Under hösten hålls exklusiv coachning för enskilda för kompetens- och karriärutveckling.

Tre gånger samlas alla för gemensamma föreläsningar och diskussioner via Zoom. Därefter frivillig coachning i grupp och delvis individuellt separat efter överenskommelse.

Sista anmälningsdag 10.9. berätta också om du är intresserad av extra coachningstillfällen.

Pris: 3900 (+ moms)

6. Specialsydd kurs för journalister (på plats)

"SKYDDA OCH FRÄMJA DE NATIONELLA MINORITETERNA" Juridik och introduktion till minoritetsrätt 15.-16.9.2021 - internat vid Axevalla folkhögskola, Skara

Syfte: Öka den juridiska kompetensen hos redaktioner och journalister inom minoritetsfrågorna och minoritetsrätten beträffande nationella minoriteter Målgrupp: Journalister, publicister, bloggare, redaktionella ledare, producenter

Att bevaka minoritetsfrågor kräver grundläggande förståelse om förvaltningsrätten i Sverige, vilken roll EU-rätten och Europarätten har i rättsskipningen och hur diskrimineringslagen fungerar. Efter kursen förstår deltagarna hur mänskliga rättigheter fungerar i praktiken, hur positiva åtgärder kan användas för att skydda och främja, och hur och varför skiljer sig lagarna angående nationella minoriteter, och vad är den juridiska grunden för integration.

Innehåll:

Minoritetslagens (Lag 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk) grundskydd är en del av de mänskliga rättigheter som svenska staten har åtagit sig att tillämpa för de fem nationella minoriteterna i Sverige. Grundskyddet syftar till att skapa jämlikhet mellan personer som tillhör majoritetsbefolkningen och personer som tillhör ursprungsfolket samerna eller de nationella minoriteterna: sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Under kursen kommer sakkunniga att föreläsa om bakgrunden till nationella minoriteternas ställning i Sverige och belysa det historiska kulturarvet som minoriteterna utgör i den svenska kontexten. Vidare lyfts grundskyddets principer om skyldighet för det allmänna att främja de nationella minoriteternas möjlighet att bevara och utveckla sin kultur liksom deras rätt till inflytande i frågor som berör dem.

Genomförande och anmälan

Kursen genomförs som internat från lunch till lunch och innehåller tre fyratimmars pass samt tid för dialog och diskussion. Covidanpassning gäller utifrån de aktuella rekommendationerna.

Sista anmälningsdagen 25.8. (Först till kvarn, begränsat antal platser!)

Pris: 4200 sek (+moms)

Läs mer: Specialsydd kurs för journalister

Ytterligare information finns på www.axevalla.fhsk.se