Axevallan kansankorkeakoulu - Axevalla folkhögskola

Webbaserad fördjupningskurs för förvaltningskoordinatorer vid finskt förvaltningsområde!

Denna kurs är på finska! Samma kurs finns även på svenska i april!

Suomenkielisen hallintoalueen koordinaattoreiden jatkokoulutus etänä!

Effektiv förvaltning av nationella minoritetsspråk

Kursen kommer att genomföras via webbföreläsningar, grupparbeten på distans, samt gemensamma samtal i webben.

INNEHÅLL och datum:

Webinarium 1. Måndagen den 12 april kl.8.45 -12.00

De nationella minoriteternas rättigheter - historik & bakgrund

Webinarium 2. Fredagen den 16 april kl. 8.45 -12.00

Minoriteslagens struktur, ramar och tolkning - det allmännas ansvar

Webinarium 3. Onsdagen den 21 april kl.8.45 -12.00

Nationella minoritetsfrågor i annan lagstiftning -- Sverige, EU, FN & Europarådet

Därtill kommer en tekniktestning före kursen.

Övningsuppgifter mellan webinarier med tema:

Under kursen kommer vi dessutom med hjälp av utomstående experter att fördjupa oss i följande:

Målgrupp

Utbildningen riktar sig mot tjänstemän som är strateger eller koordinatorer för finskt förvaltningsområde eller tjänstemän med ansvar för dessa frågor. Utbildningen passar även för deras chefer, personal på HR och på kommunikationsenheter samt tjänstemän på länsstyrelserna.

(Obs! Utbildningen är på finska, samma kurs finns även på svenska i april.)

Syfte

Syftet är att ge en fördjupad förståelse för lagen om nationell minoritet samt hela rättsområdet som berör de nationella minoriteternas rättigheter och det allmännas skyldigheter.

Utbildningen har vidare till syfte att ge tjänstemannen verktyg att se och definiera sin roll i detta arbete samt att hitta metoder att arbeta med lagen om nationella minoriteters implementering i kommuner och regioner.

Vidare kommer övningsuppgifterna ge färdigheter att presentera dessa frågor samt ta fram korta budskap som man kan använda i sin digitala kommunikation.

Av deltagarna förväntas aktivt deltagande samt möjlighet att göra uppgifter mellan de tre utbildningstillfällena.

Utbildare Johanna Parikka Altenstedt sociolog & jurist samt sakkunnig inom nationella minoritetsfrågor. Gästföreläsare kommer att medverka.

Anmälan senast 15.3.2021 till kursansvarige priska@axevalla.fhsk.se. Lämna vänligen dina faktureringsuppgifter i samband med anmälan.

Kostnaden 3900:- faktureras i samband med anmälan och lämnas tillbaka vid avbokning mot läkarintyg.

Webinariet genomförs i Google classroom enterprise, där allt material och inlämningar kommer att finnas. IT-stöd finns för dig på skolan på distans.

Koulutus on suomeksi. Sydämellisesti tervetuloa!

T. Elina Majakari, rehtori, Axevallan kansankorkeakoulu puh. 0768-90 60 94