Webbaserad fördjupningskurs för förvaltningskoordinatorer vid finskt förvaltningsområde!

Suomenkielisen hallintoalueen koordinaattoreiden jatkokoulutus etänä!

Under dessa dagar: 8.9., 11.9., 18.9.

Innehåll

  1. Lagstiftningen: bakgrund, struktur

  2. Lagstiftningens ramar och begräsningar

  3. Nationella minoritetsfrågor i annan lagstiftning

Utbildningen riktar sig mot tjänstemän som är koordinatorer för finskt förvaltningsområde eller tjänstemän med ansvar för dessa frågor.

Syftet är att ge grundläggande och fördjupande förståelse för lagen om nationell minoritet samt lagar som rör nationella minoriteter.

Utbildningen har vidare till syfte att ge tjänstemannen verktyg att se och definiera sin roll i detta arbete samt att hitta metoder att arbeta med lagen om nationella minoriteters implementering i kommuner och regioner.

Av deltagarna förväntas aktivt deltagande samt möjlighet att göra uppgifter mellan de tre utbildningstillfällena.

Utbildare Veera Florica Rajala, jurist, sakkunnig inom nationella minoritetsfrågor

Utbildningens struktur och datum

Anmälan senast 8.8.2020 till kursansvarige . Lämna vänligen dina faktureringsuppgifter i samband med anmälan.

Kostnaden 2900:- faktureras i samband med anmälan och lämnas tillbaka vid avbokning mot läkarintyg.

Webinariet genomförs i Google classroom, där allt material och inlämningar kommer att finnas. IT-stöd finns för dig på skolan på distans.

Koulutus on suomeksi. Sydämellisesti tervetuloa!

T. Elina Majakari, rehtori, Axevallan kansankorkeakoulu puh. 0768-90 60 94