Suomen kielen kurssi hoito- ja hoiva-alan henkilökunnalle sekä pedagogeille

Kurs i finska för vård- och omsorgspersonal samt pedagoger

Hem > Utbildningar >Kurs i finska för vård-, omsorgspersonal samt pedagoger

Huomaa, että ohjelma on sama kumpanakin päivinä. Illanvietto on kaikille osallistujille yhteinen. Ensimmäisen päivän opiskelijat  jäävät yöksi ja lähtevät aamiaisen jälkeen kotiin. Toisen päivän osallistujat tulevat ensimmäisen päivän iltana klo 18:ksi  uudissanaluennolle ja illanviettoon. Näin helpotetaan sijaisjärjestelyjä. 

Observera att programmet är likadant båda dagarna. Kvällen blir gemensam för alla deltagare. Deltagarna Dag 1 stannar kvar  och åker hem efter frukost och andra dagens deltagare kommer kvällen innan. Detta för att underlätta vikariesituationen. 

Axevallan kansankorkeakoulu, 3.-4.10.2022 klo 9–15.30 

Axevalla folkhögskola, 3-4.10.2022 kl. 9–15.30 

Kouluttajat/utbildare: Riina Heikkilä ja Tarja Larsson 

Kielineuvosto, Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos 

Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen 

suomi@isof.se, 0200-275555 

Ohjelma | Program 

Ma 3.10. 

9–9.45 

Kaikki osanottajat yhdessä/Alla deltagare tillsammans: 

Osallistujien ja kouluttajien esittäytyminen Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen ja  Kielineuvoston toiminnan esittely 

Presentation av deltagare och utbildare Presentation av Språkrådet och Institutet för språk och  folkminnen 

9.45–10.30 

Kielineuvoston sanastoesittely + harjoitus/ Språkrådets coronaordlista + övning 10.30–11.00

Kahvi ja taukojumppa/Kaffe och pausgympa 

11.00–12.00 

Hoito- ja hoiva-alan henkilökunta/ Vård- och omsorgspersonal: 

Hoiva-alan sanaston esittely/ Presentation av vård- och omsorgsterminologi Harjoituksia (roolipelejä, kirjallisia harjoituksia) /Övningar (rollspel, skriftliga övningar) Pedagogit/Pedagoger: 

Koulusanaston esittely/ Presentation av utbildningsterminologi 

Harjoituksia (roolipelejä, kirjallisia harjoituksia) /Övningar (rollspel, skriftliga övningar) 12.00–13.00 

Lounas ja verkostoitumista/Lunch och nätverkande 

13.00–13.30 

Hoito- ja hoiva-alan henkilökunta/Vård- och omsorgspersonal: 

Hoiva-alan sanastoon liittyviä harjoituksia (roolipelejä, ryhmätöitä, kirjallisia harjoituksia) Övningar med koppling till omsorgsterminologi (rollspel, gruppövningar, skriftliga övningar) Pedagogit/Pedagoger: 

Koulusanastoon liittyviä harjoituksia (roolipelejä, ryhmätöitä, kirjallisia harjoituksia) Övningar med koppling till utbildningsterminologi (rollspel, gruppövningar, skriftliga övningar) 13.30–14.00 

Kaikki osanottajat yhdessä/Alla deltagare tillsammans: 

Julkishallinnon sanastoa + harjoituksia/Terminologi rörande offentlig förvaltning + övningar 14.00–14.30 

Uudissanat/Nyord 

14.30–15.00 

Kahvi ja joogaa/Kaffe och yoga 

15.00–15.30 

Kaikki osanottajat yhdessä/Alla deltagare tillsammans: 

  • Vinkkejä opiskelumateriaalista/Tips på utbildningsmaterial 
  • Yllätysnumero/Överraskningsnummer

18.00 

Illallinen ja yhdessäoloa/Kvällsmat och samvaro 

19.00 

Sauna — Bastu 

Ti 4.10 

8.00 

Aamiainen Frukost 

9–9.45 

Kaikki (uudet) osanottajat yhdessä/Alla (nya) deltagare tillsammans: 

Osallistujien ja kouluttajien esittäytyminen Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen ja  Kielineuvoston toiminnan esittely 

Presentation av deltagare och utbildare Presentation av Språkrådet och Institutet för språk och  folkminnen 

9.45–10.30 

Kielineuvoston sanastoesittely + harjoitus/Språkrådets coronaordlista + övning 10.30–11.00 

Kahvi ja taukojumppa/Kaffe och pausgympa 

11.00–12.00 

Hoito- ja hoiva-alan henkilökunta/Vård- och omsorgspersonal: 

Hoiva-alan sanaston esittely/ Presentation av vård- och omsorgsterminologi Harjoituksia (roolipelejä, kirjallisia harjoituksia) /Övningar (rollspel, skriftliga övningar) Pedagogit/Pedagoger: 

Koulusanaston esittely/ Presentation av utbildningsterminologi 

Harjoituksia (roolipelejä, kirjallisia harjoituksia) /Övningar (rollspel, skriftliga övningar) 12.00–13.00 

Lounas ja verkostoitumista/Lunch och nätverkande

13.00–13.30 

Hoito- ja hoiva-alan henkilökunta/Vård- och omsorgspersonal: 

Hoiva-alan sanastoon liittyviä harjoituksia (roolipelejä, ryhmätöitä, kirjallisia harjoituksia) Övningar med koppling till omsorgsterminologi (rollspel, gruppövningar, skriftliga övningar) Pedagogit/Pedagoger: 

Koulusanastoon liittyviä harjoituksia (roolipelejä, ryhmätöitä, kirjallisia harjoituksia) Övningar med koppling till utbildningsterminologi (rollspel, gruppövningar, skriftliga övningar) 13.30–14.00 

Kaikki osanottajat yhdessä/Alla deltagare tillsammans: 

Julkishallinnon sanastoa + harjoituksia/Terminologi rörande offentlig förvaltning + övningar 14.00–14.30 

Uudissanat/Nyord 

14.30–15.00 

Kahvi ja joogaa/Kaffe och yoga 

15.00–15.30 

Kaikki osanottajat yhdessä/Alla deltagare tillsammans: 

  • Vinkkejä opiskelumateriaalista/Tips på utbildningsmaterial 
  • Yllätysnumero/Överraskningsnummer 

Ilmoittautuminen viimeistään 19.9.2022 info@axevalla.fhsk.se 

Ole ystävällinen ja anna laskutustietosi ilmoituksen kanssa. Kirjoita meilin otsikoksi  HOITOSUOMI Hinta 3600:- (+moms) laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen ja  maksetaan peruutuksen sattuessa takaisin lääkärintodistusta vastaan 

Anmälan senast 19.9.2022 till info@axevalla.fhsk.se Skriv HOITOSUOMI som rubrik i  mejlet. Lämna vänligen dina faktureringsuppgifter i samband med anmälan.  Kostnaden 3600:- (+moms) faktureras i samband med anmälan och lämnas tillbaka  vid avbokning mot läkarintyg.  

Koulutus on suomeksi. Sydämellisesti tervetuloa! 

Utbildningen är på finska. Hjärtligt välkommen! 

Elina Majakari, rehtori, rektor 0768-90 60 94