Deltagare

Att bo på skolan

Skolan erbjuder möjlighet till internatboende. De flesta kan erbjudas enkelrum, men även kollektivboende är möjligt. Internatboendet erbjuder utmärkta möjligheter till aktiviteter utanför den schemalagda tiden. Bl.a. står skolans bastu, gymnastik- och datasalar till förfogande.

Ta en titt på vårt skolområde. En del av skolans internat är reserverat för kortkurs-verksamhet, som pågår både under veckorna och på helgerna.

Internatboende

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, men Du måste betala för läromedel och för viss service som skolan erbjuder dig t.ex. kopior, studieresor och studiebesök etc.

Internatavgiften

Du betalar 790 – 840 kr/vecka för hyra samt frukost och lunch måndag-fredag. Kvällsmat (50kr) kan beställas och betalas separat. Under veckosluten svarar du själv för matlagningen men du kan även köpa lunch/kvällsmat under helger vi har kortkurser.

Externatavgiften

Du betalar en externatavgift 100 kr/vecka. Avgiften innehåller bl.a. deltagarförsäkring, kopior/kompendier, vissa studiebesök, tillgång till skolans bussar mm. Externatagiften delas upp på fyra fakturor per termin som du betalar enligt anvisningar.

Läromedel

Kostnaderna för läromedel är under det första studieåret ca 1 500 kr, något mindre under det andra/tredje studieåret. Läroböcker och annat studiematerial avhämtas/köps på skolans expedition och vi fakturerar dina läromedel under studietiden

Lunchkostnad

Du som inte bor på skolan kan köpa en lunchkupong för 50kr på skolans expedition (betalas med kort/kontant). Du kan även abonnera lunch för 50kr/lunch. Om du abonnerar lunch för 5 dagar i veckan kostar det 225kr. Vi fakturerar abonnemanget.

Skolans Alkohol och drogpolicy

Läs här

Studierättsliga frågor

Allmän policy
Standard huvuddokument
Policy och plan frånvaro, närvaro och omdöme
Diciplinära åtgärder
Behörigheter och omdömen
Studiestöd
Deltagarförsäkring
Om statens syften med att stödja folkbildningen
Rapporteringssystem
Miljöpolicy
Antagningsprinciper
Måldokument
Utvärderingsplan